در راستای سیاست متنوع نمودن محصولات تولیدی و پرهیز از وابستگی کامل به سنگ آهن پس از بررسی های متعدد درخصوص چشم انداز قیمتی و روند عرضه و تقاضا مواد معدنی در سالهای آینده مقرر شد که توسعه سرمایه گذاری  در حوزه های روی و سرب و طلا انجام گیرد و برای شروع پهنه اکتشافی 14 استان کرمان با پتانسیل سرب و روی به نام صبانور ثبت و اقدامات اکتشافی آغاز گردید.

منطقه زیر پوشش این پهنه اکتشافی که در شمال استان کرمان و در محدوده جغرافیایی شهرستان های کوهبنان و راور قرار دارد، نزدیک به ۱۳۰۰ کیلومتر مربع است. در این ناحیه جغرافیایی سابقه معدنکاری و فلزکاری به گذشته های بسیار دور و حتی قبل از دوره ساسانیان باز می گردد و بقایایی از کوره های ذوب کانسنگ و ابزارهای مربوط به آن در جای جای این پهنه مشاهده می شود.

مطالعات اکتشافی این پهنه، طی نیمه دوم سال ۱۳۹۶ و سال ۱۳۹۷ به انجام رسید. این مطالعات شامل مطالعات کتابخانه ای و تهیه بانک های اطلاعاتی موضوعی از منابع مرتبط، مطالعه ژئوفیزیک هوایی به روش مگنتومتری، مطالعات جامع دورسنجی و پردازش داده ها و تصاویر ماهواره ای با کیفیت های بالا، مطالعات ژئوشیمی رسوبات آبراهه ای و در نهایت پیمایش صحرایی و مطالعات میدانی بر روی مناطق امیدبخش بوده است.

حاصل مطالعات یادشده که توسط تیم های مجرب از کارشناسان صاحب نام کشور به انجام رسید، کشف و شناسایی ۱۲ محدوده امیدبخش و دارای ارزش انجام مطالعات تفصیلی و تکمیلی است. این محدوده های امیدبخش، دارای پتانسیل های ناشناخته و با اهمیتی از کانی سازی روی و سرب بوده و در همراهی با این فلزات، میزان نقره بالایی نیز شناسایی شده است.

با توجه به اتمام این مطالعات و پیگیری های اداری، در آینده نزدیک در صورت تایید منابع طبیعی و محیط زیست پروانه های اکتشاف مناطق مستعد و امیدبخش صادر خواهند شد و امید می رود با انجام مطالعات اکتشافی نیمه تفصیلی و تفصیلی بر روی این محدوده ها، ذخایر قابل ملاحظه ای از سرب و روی به سبد محصولات شرکت صبانور افزوده و سرفصل جدیدی از فعالیت های اقتصادی این شرکت گشوده شود.